Avís Legal

Informació general

Elcol-legi.org (www.elcol-legi.org) és un domini que conté un portal o pàgina web, la titularitat de la qual és del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona (CIF G08476749), amb domicili en Passeig Sant Joan número 33, 08010 Barcelona, i adreça general de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

La pàgina web Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, d'ara endavant El Col·legi, té per objecte facilitar al ciutadà i als seus col·legiats informació relativa a les seves activitats de caràcter públic i privat i dels serveis que ofereix. En la mesura del possible anirà facilitant la possibilitat d'accedir al major nombre de serveis col·legials a distància.

El Col·legi està obert a atendre els suggeriments de tots els usuaris.

L'accés a la pàgina del Col·legi implica l'acceptació de la totalitat de les condicions d'ús de la mateixa sense reserves. La utilització de determinats serveis es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel simple ús de tals serveis.
 
Condicions d'utilització del portal

Les condicions establertes a continuació regulen l'ús permès de la pàgina web  www.elcol-legi.org

1. Accés.

Hi ha determinades parts de la pàgina web l'accés de les quals està reservat als col·legiats, mitjançant un identificador d'usuari i una contrasenya. Els usuaris no col·legiats només poden visitar les seccions públiques del portal, tret que hagin estat autoritzats expressament per accedir a l'àrea reservada mitjançant l'assignació d'un identificador d'usuari i una contrasenya.

2. Modificacions de la pàgina i interrupcions o errors en l'accés.

El Col·legi es reserva la facultat d'efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la pàgina web, de la configuració i presentació d'aquesta i de les condicions d'accés.

EL Col·legi no és responsable de les fallades que es produeixin en les comunicacions, no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal i dels serveis, ni la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la pàgina web o al seu contingut.

El Col·legi durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat com tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització en els continguts, totes aquelles tasques adreçades a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

3. Propietat intel·lectual.

Excepte indicació expressa, el contingut de la pàgina web, imatges, textos i dades, són propietat del Col·legi. Així mateix, és propietat del Col·legi el seu codi font, disseny i estructura de navegació. Correspon al Col·legi l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma, i especialment els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Tot aquest material està protegit per la legislació de la propietat intel·lectual i el seu ús indegut pot ser objecte de sancions, fins i tot penals.

La consulta o descàrrega de continguts de la pàgina o de qualsevol programari no implicarà la cessió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre els mateixos.

S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la pàgina web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

 • Que sigui compatible amb les finalitats de la pàgina web.
 • Que no es realitzi amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública o transformació.
 • Que cap dels continguts de la pàgina web sigui modificat.
 • Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta d'imatges que l’acompanyen.
 • Que es citi la font.

Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, tal com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a títol gratuït. No enviï informació que no pugui ser tractada d'aquesta forma.

4. Seguretat.

El Col·legi, ha establert mesures de seguretat per reduir els riscos que suposa estendre els seus serveis a través d'Internet.

No obstant això, el Col·legi no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, per la qual cosa exclou qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i hardware), documents electrònics i fitxers de l'usuari o de qualsevol tercer, incloent els que es produeixin en els serveis prestats per tercers a través d'aquest portal.

Els usuaris queden informats que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereixen garanties absolutes de seguretat. L'usuari i el Col·legi s'exoneren mútuament de qualsevol responsabilitat derivada de fets com la no recepció o la demora de la mateixa , l'error o intercepció de les comunicacions.

5. Continguts i pàgines enllaçades.

La informació continguda en aquesta web, té aquest caràcter merament informatiu. La política del Col·legi és tractar que els continguts estiguin sempre actualitzats, però pot succeir que no ho estiguin, especialment els de caràcter normatiu.

La funció dels links, o enllaços, que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria en Internet, on podrà ampliar o completar les dades ofertes en aquesta pàgina. El Col·legi no serà responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços.

En tot cas el Col·legi no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts enllaçats des de la seva pàgina web, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i programari), en els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

En el cas que qualsevol usuari o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen béns o drets del propi usuari o d'un tercer es prega que es comuniqui immediatament al Col·legi aquesta circumstància, i especialment si els enllaços consisteixen en:

 • Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme la normativa penal espanyola.
 • Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
 • Activitats o continguts que posin en perill l'ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
 • Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona, al principi de no discriminació, la protecció de la salut i la infància o qualsevol altre valor o principi constitucional.

6. Protecció de dades personals.

Les dades personals vinculades a aquesta web respecten les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

El Col·legi tractarà les dades de caràcter personal que es recullin a través d'aquest web complint amb la normativa vigent sobre protecció de dades. Així:

 • La inclusió en fitxers és absolutament voluntària i és degudament anunciada;
 • Els fitxers als quals s'incorporin dades personals estan donats d'alta en les Agències de Protecció de Dades competents, i protegits per les mesures de seguretat exigides per la legislació.
 • Les dades només seran utilitzades amb la finalitat per a la qual s'hagin recollit.
 • Totes les persones que s'incorporin al fitxer creat podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en la forma prevista per la normativa vigent de protecció de dades.

Tret d’ indicació en diferent sentit, el responsable del tractament serà el Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona (CIF G08476749) podent l'usuari dirigir-se a aquest, amb domicili en Passeig Sant Joan número 33, 08010 Barcelona, per exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació.

7. Enllaç de tercers al web www.elcol-legi.org

Tot enllaç de tercers al web ha de ser-ho a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits qualsevol altre aprofitament dels continguts del web a favor de tercers no autoritzats.

8. Responsabilitats:

El Col·legi no serà, en cap cas, responsable, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats, directa o indirectament, de la falta de lectura d'aquest avís, o de l’ incompliment de les obligacions especificades en les condicions establertes en el mateix. Així mateix, d'acord amb l'exposat en aquestes condicions, el Col·legi exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a la pàgina web o els seus continguts.

El Col·legi, per tant, no es responsabilitza de l'ús indegut del portal i dels seus continguts i serveis, ni pot garantir, la certesa dels seus continguts. Igualment no garanteix la veracitat dels continguts publicitaris de qualsevol bé, producte o servei anunciat.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis que una actitud negligent seva pogués ocasionar a aquest portal.

9. Fur jurisdiccional.

El Col·legi i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o ús del web al dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona

Passeig de Sant Joan, 33.

08010 Barcelona

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Telèfon: 932153223