Síguenos en Twitter Síguenos en Facebook Canal de vídeos de Noticias

Subir

Assessoria jurídica

Nota Ass. Jurídica 12-2019. Rc de empreses de Lloguer
A.Juridica 12 - 2019 RC_EmpresesDeLloguer.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica 11-2019. L'incendi del Vehicle
A.Juridica 11 - 2019 incendiVehicle.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica 10-2019. El concepte modern d’intimidació en els negocis.
A.Juridica 10 - 2019 Concepte Modern Intimidacio.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota aclaratoria sobre las cartas de condiciones/contratos de agencia por parte de Allianz
nota aclaratoria contractes Allianz.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Aclaraciones Cartas de Condiciones derivadas de las observaciones por el colegio contratos Allianz
AclaracionesCartasDeCondicionesDerivadasDeLasObservacionesPorElCMAB.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Aclaraciones contratos Allianz Agencia Vinculada derivadas de las observaciones por el colegio
AclaracionesContratosAgenciaVinculadaDerivadasDeLasObservacionesPorElCMAB.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Aclaraciones contratos Allianz de agencia exclusiva derivadas de las observaciones por el Colegio
AclaracionesContratosDeAgenciaExclusivaDerivadasDeLasObservacionesPorElCMAB.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Modelo de Contrato Allianz Agente Exclusivo Persona Física 2019
AgenteExclusivoPF2019_ModeloDefinitivo.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Modelo de contrato Agente Vinculado Persona Física Allianz
AgenteVinculadoPF2019_04_ModeloDefinitivo.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Modelo Carta Condiciones Correduria Allianz
CartaCondicionesCorreduraPJ2019_ModeloDefinitivo.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica 09-2019. La cobertura d’invalidesa i la data del sinistre.
A.Juridica 09 - La cobertura invalidessa data del sinistre.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica 08-2019. L’Increment de prima. Altres aspectes rellevants en cas d’impagament de la prima. Models de comunicació.
A.Juridica 08 - 2019 Increment de prima.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica 07-2019. La nova llei hipotecària: la Llei 5/2019 reguladora dels Contractes de crèdit immobiliari.
A.Juridica 07 - 2019 La nova Llei hipotecria.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica 06-2019. L’ anomenada cobertura de reparadors obligatoris designats per la companyia a les pòlisses de multirisc. Anàlisis de validesa jurídica.
A.Juridica 06 - 2019 Cobertura reparadors obligatoris.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica 05-2019.El dret preliminar a la resolució per desistiment del contracte d’assegurança.
A.Juridica 05 - 2019 El dret preliminar resoluci desestiment.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica 04-2019. La Llei 1/2019, de 20 de febrer, de Secrets Empresarials.
A.Juridica 04 -2019 La Llei 1.2019 Secrets Empresarials.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica 03-2019. La clàusula limitativa
A.Juridica 03 -2019 La clusula limitativa.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass.Jurídica 07-2018. La signatura de la pòlissa
A.Juridica 07-2018 La signatura de la polissa.pdf
 Hot
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica 02-2019. Indemnització i IVA en l'assegurança de danys
A.Juridica 02 -2019 Indemnitzaci i IVA assegurances danys.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass.Jurídica 06-2018. La Compra d'una Cartera
A.Juridica 06-2018. La Compra duna Cartera.pdf
 Hot
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass Jurídica 01-2019. Llei Organica 3-2018
A.Juridica. 01 -2019 Llei Organica 3-2018.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass Jurídica 10-2018. El qüestionari de Salut
A.Juridica 10 -2018 Questionari salut.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass Jurídica 09-2018. L'anul·lació preventiva
A.Juridica 09 -2018 Anulaci Preventiva.pdf
 Hot
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica 05-2018. Enviament Ofertes Comercials
A. Juridica 05-2018. Enviament Ofertes comercials.pdf
 Hot
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass Jurídica 08-2018 Reforma de l'Assegurança de Salut
A.Juridica 08-2018 Reforma de lAssegurana de Salut.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica 04-2018. El Correu Electrònic
A.Juridica 04-2018 El Correo Electronico.pdf
 Hot
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica 03-2018. Reglament Europeu Proteccio de Dades Obligacions i Canvis
A.Juridica 03-2018 Reglament Europeu de Proteccio de Dades Modif 17052018.pdf
 Hot
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Guía aplicación Reglamento Europeo_Agencia Protección Datos
Gua aplicacin Reglamento Europeo_Agencia Proteccin Datos.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Anexo de adaptacion del contrato de colaborador Externo Agente exclusivo Reglamento Europeo de Protección de Datos
ANEXO DE ADAPTACIN contrato col ext Age exc Reg Eur Prot Dat.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Anexo de Adaptacion del contrato de colaborador externo de Agentes Vinculados del Reglamento Europeo de Protección de Datos
ANEXO DE ADAPTACIN contrato col ext Age Vinc Regl Eur Prot Dat.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Anexo de adaptación del contrato de colaborador externo de Corredor del Reglamento Europeo de Protección de Datos
ANEXO DE ADAPTACIN contrato col ext Corr Reg Eur Prot Dat.pdf
 Hot
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Model informatiu general previ adaptat al Reglament Europeu de Protecció de dades de Corredors
Mod_inf_gral_REPD_corredoria_asseg.pdf
 Hot
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Model informatu general adaptat al Reglament Europeu de Protecció de dades per Agents
Model inf gral adaptat al Reg Eur Prot Dat Age.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica 02-2018. Reglament Europeu Proteccio de Dades
A.Juridica 02-2018 Reglament Europeu Proteccio Dades.pdf
 Hot
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica 10-2017. El canvi de mediador i l'administrador de la comunitat de propietaris.
A.Juridica 10-2017 CanviMediador i AdministradorComunitat Propietaris.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica 01-2018. Assegurança Autos i danys per Colissió amb animals.
A.Juridic 01-2018 SegAut_DaosColicionAnimales.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
A.Juridica 16-2016 Responsabilitat Civil i Cobertura
A.Juridica_16-2016_Responsabilitat_Civil_Cobertura.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica 09-2017. La mort del Prenedor
A.Juridica_09-2017_La_mort_prenedor.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica 08-2017. Reglament UE 2017.1469
A.Juridica_08-2017_Regl_UE_2017_1469.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica 2016-15. Modificacions del beneficiari en les assegurances de Vida
A.Juridica 15-2016_Mod_Benef_Asseg_Vida_mod.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica 2016-14_Nou Barem d'Accidents
A.Juridica_14-2016_Nou_barem_accidentsOct2016.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica 06-2017 Valor Venal i Valor de Reparacio.pdf
A.Juridica 06-2017 ValorVenal_ValorReparacio.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
A.Juridica 05-2017. Reglament Europeu de Protecció de dades
A.Juridica_05-2017_Mod_explic_publi_prof.pdf
 Hot
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica 04-2017. L'Anul·lació de la pòlissa en nom del prenedor
A.Juridica_04-2017_anulacio_polissa.pdf
 Hot
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica 2016-13. Terceria Pericial.
A.Juridica_13-2016_Terceria_pericial.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica. 09-2016 L'Oferta Comercial Directe
A.Juridica 09-2016 LOfertaComercialDirecta.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
A.Juridica 03-2017 El Sinistre de robatori
A.Juridica_03-2017_Sin_Rob.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica 12-2016. Consulta oposició a pròrroga pòlissa, aplicació art. 22 LCS i gran risc
A.Juridica 12-2016_Oposicio_a_prroroga_i_gran_risc.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
A.Juridica 02-2017 Declaracions de risc a la polissa i el seu valor
A.Juridica 02-2017_Declaracio_risc_polissa.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica. 11-2016. Prenedor i Reparador
A.Juridica_11-2016_Prenedor_Reparador.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
A.Juridica 01-2017 El canvi de mediador en pòlissa i la devolució extemporània del rebut
A.Juridica 01-2017 Canvi mediador en polissa i devolucio rebut.pdf
 Hot
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica 8-2016. Responsabilitat Penal de Persones Jurídiques
A.Juridica_07-2017 ResponsabilidadPenalPersonasJurdicas.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Ass. Jurídica. 10-2016. Responsabilitat civil i cobertura de danys fabricats o objecte de treballs
A.Juridica_10-2016_RC_Cobertura_Danys.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Assessoria Jurídica 6-2016. Questions jurídiques de l'assegurança de Salud
A.Juridica_06-2016_Cuestiones_Jurdicas_SeguroSalud.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota Assessoria Jurídica 7-2016. Reglament Europeu de Protecció de dades
A.Juridica_07-2016_Reglament_Europeu_Proteccio_de_Dades3.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Article A. Jurídica. 02_2016 Nota de consulta: La Directiva (UE) 2016/97
A.Juridica 02-2016 La DirectivaUE.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota A. Jurídica 05_2016. Increments de Prima
A.Juridica05-2016Increments_de_Prima.pdf
 Hot
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota de Consulta General 4_2016. Los llamados avisadores y las fórmulas de colaboración libre entre empresas y colectivos y mediadores de seguros.
A.Juridica 04-2016 Els anomentas avisadors.pdf
 Hot
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Nota A. Jurídica 3_2016. Comentari reforma Llei de Mediació i Llei del contracte d'assegurances
A.Juridica 03-2016 Modificaciones de la Ley 26-2006.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Article A. Jurídica 01_2015: Novetats legislatives 2014
A._Juridica_01-2015_Resum_novetats_legislatives_destacades_any_2014.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Article A. Jurídica 05_2015: Doctrina general sobre increment de prima no acceptat
A._Juridica_05-2015_Doctrina_increment_prima_no_acceptat.pdf
 Hot
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Article A. Jurídica 01_2016: Novetats legislatives 2015
NOVETATS LEGALS 2015_Josep Lluis.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Article A. Jurídica 08_2015: Empresas de serveis d'inversio
A.Juridica 08-2015 Empreses de serveis dinversio.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Article A. Jurídica 03_2015: Devolució de rebuts de pòlissa d'assegurances
A._Juridica_03-2015_Devolucio_rebuts_polissa_assegurances_Resolucio_B_de_Espana.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Article A. Jurídica 02_2015: Les relacions amb els clients
A._Juridica_02-2015_Models_acord_corredor-client.pdf
 Hot
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
Article A. Jurídica 04_2015: Plans de suport, cartes de condicions i operatives preferents
A._Juridica_04-2015_Planes_de apoyo_cartas_de_condiciones_y_operativas_preferentes.pdf
Este fichero es un contenido privado. Para ver los contenidos privados primero debe identificarse con su nombre de usuario y claves de acceso
 
 
Powered by Phoca Download

Entidades Colaboradoras

Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona

Passeig de Sant Joan, 33.

08010 Barcelona

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Teléfono: 932153223