Síguenos en Twitter Síguenos en Facebook Canal de vídeos de NoticiasLinkedInWhatsapp

Coneix els teus drets

És possible que de vegades, com a client, no estigui conforme amb les actuacions o decisions que ha realitzat la seva asseguradora, o el seu mediador d'assegurances. Per solucionar aquests conflictes, existeixen diversos sistemes regulats que permeten que els assegurats presentin les seves queixes i reclamacions.

En primer lloc pot reclamar davant els Serveis o Departaments d'Atenció al Client i els Defensors del Client de l'asseguradora, o corredoria en qüestió.

Com a següent pas, pot acudir al Servei de Reclamacions de la Direcció General de Seguros i Fondos de Pensiones (DGSFP).

En tot cas, sempre pot acudir als tribunals de justícia o un òrgan arbitral acceptat per ambdues parts. No obstant això , ha de ser conscient que la via judicial suposa un cost material i un esforç personal. En canvi, la via arbitral és freqüentment utilitzada per les associacions de consumidors que exerceixen accions col·lectives relacionades amb qüestions que afecten a un nombre important de possibles perjudicats.

Les reclamacions extrajudicials poden anar dirigides a l'actuació de:

  • Entitats asseguradores
  • Agents d’assegurances
  • Corredors d’assegurances
  • Operadors de banca assegurances
  • Així com els seus empleats i col·laboradors

Per poder dirigir una reclamació contra qualsevol dels anteriors el primer és conèixer quin és l'òrgan encarregat de fiscalitzar la seva activitat, ja que depenent del seu àmbit d'actuació nacional o autonòmic, el control de la seva activitat correspon a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) o al Servei de Mediadors d'Assegurances del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a les entitats asseguradores es pot comprovar quin és l’òrgan supervisor en el diferents registres públic als que es poden accedir a través d'aquests enllaços:

España: http://www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/RegistrosPublicos/Paginas/Aseguradoras.aspx

Catalunya: https://aplicacions.economia.gencat.cat/ecofin_pced/AppJava/med/mediador.do?reqCode=init&set-locale=ca_ES

El registre equivalent on es pot comprovar si un agent d'assegurances, un corredor d'assegurances o un operador de banca assegurances, depèn d'un o d’un altre dels òrgans citats, es pot consultar a través del Punt Únic d'Informació sobre mediadors d'assegurances de la DGSFP:

http://www.dgsfp.mineco.es/regpublicos/pui/pui.aspx

La normativa legal distingeix diversos procediments segons es tracti de reclamacions contra entitats asseguradores, agents d'assegurances, operadors de banca assegurances, o reclamacions contra corredors d'assegurances.

Per formular aquestes queixes davant aquests organismes ha de seguir el tràmit previst legalment que pot consultar amb més detall al següent enllaç, on trobarà explicat de manera detallada, el procediment que ha de seguir, així com descarregar-se models de queixes o reclamacions.

http://www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp

La legislació vigent distingeix segons que la reclamació vagi a efectuar-se enfront de l'actuació d'una entitat asseguradora, un agent d'assegurances o un operador de banca assegurances, o un corredor d'assegurances.

RECLAMACIÓ ENFRONT D'ACTUACIÓ D'ENTITAT ASSEGURADORA.

Ha de dirigir-se davant el seu Servei o Departament d'atenció al client o davant del Defensor de l'assegurat, si l'asseguradora comptés amb aquest. Les adreces dels serveis d'atenció, departaments d'atenció o Defensor de l'assegurat de les entitats asseguradores poden trobar-se en la següent adreça:

http://www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/RegistrosPublicos/Paginas/Aseguradoras.aspx

https://aplicacions.economia.gencat.cat/ecofin_pced/AppJava/mut/mutualitats.do?reqCode=init&set-locale=ca_ES

Transcorreguts dos mesos sense haver obtingut una resposta, o havent obtingut una que no satisfaci al denunciant, aquest podrà dirigir la seva reclamació a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, amb seu en el Paseo de la Castellana número 44 de Madrid.

RECLAMACIÓ ENFRONT DE L'ACTUACIÓ D'AGENTS D'ASSEGURANCES I OPERADORS DE BANCA ASSEGURANCES.

Ha d’adreçar-se al Servei o Departament d'atenció al client o al Defensor de l'assegurat, de l'asseguradora els productes de la qual comercialitzaven quan van realitzar els fets o omissions objecte de denúncia.

Les adreces dels serveis d'atenció, departaments d'atenció o Defensor de l'assegurat de les entitats asseguradores poden trobar-se en la següent adreça:

http://www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/RegistrosPublicos/Paginas/Aseguradoras.aspx

Transcorreguts dos mesos sense haver obtingut una resposta, o havent obtingut una que no satisfaci al denunciant, aquest podrà dirigir la seva reclamació a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, amb seu en el Paseo de la Castellana número 44 de Madrid.

RECLAMACIONS ENFRONT DE L'ACTUACIÓ DE CORREDORS DE ASSEGURANCES.

Ha de dirigir-se davant el Departament d'atenció al client del corredor d’assegurances.

Les adreces dels departaments d'atenció al client dels corredors d'assegurances han d'haver-li estat notificades per aquests, si bé poden aparèixer recollides també en la informació que d'ells es faciliti en el Punt Únic d'Informació abans referit:

http://www.dgsfp.mineco.es/regpublicos/pui/pui.aspx

Entitats col·laboradores

Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona

Passeig de Sant Joan, 33.

08010 Barcelona

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Telèfon: 932153223