Tres de cada quatre agents, satisfets amb les mesures per la pandèmia

Les diverses iniciatives que les companyies van posar en marxa en els primers mesos de la pandèmia mereixen l'aprovació majoritària dels agents exclusius

El 73% dels agents exclusius valoren positivament les mesures que les companyies han adoptat amb motiu de la pandèmia, segons conclou l'enquesta que ICEA va elaborar en 2020 entrevistant 1.200 d'aquests professionals.

Tres de cada quatre entrevistats van explicar que la companyia amb la qual col·labora ha implementat diverses mesures per a facilitar la seva activitat professional i donar-li suport en la seva relació amb els clients.

Els agents destaquen, d'entre totes les mesures adoptades, les que guarden relació amb aspectes econòmics. En aquest sentit, les més assenyalades són la flexibilitat en les condicions del pagament per als clients, així com l'ajust o descomptes en les primes.

L'enquesta revela que els agents posen en valor altres mesures com l'establiment de línies digitals de suport i la millora de processos.