La nova factura de la llum: claus i com reclamar

Els experts d'ARAG ens expliquen com gestionar les incidències després dels canvis de el passat mes de juny

L'1 juny va entrar en vigor a Espanya la nova factura d'electricitat, que té com a objectiu la millora de l'eficiència energètica i està basada en la discriminació en franges horàries. En aquesta nova factura té molta importància la part variable, que depèn del consum d'energia, enfront de la part fixa, que va en funció de la potència contractada. Recordem algunes de les claus relatives a la nova tarifa.

Tres períodes tarifaris

Aquelles persones que tinguin contractada una potència igual o inferior a 15Kw veuran com el preu varia segons les hores d'ús:

  • Punta (el més car): de 10:00 del matí a 14:00 i de 18:00 a 22:00 de dilluns a divendres no festius.
  • Pla: de 8:00 a 10:00 hores, de 14:00 a 18:00 hores i de 22:00 a 00:00 de la nit.
  • Vall (el més barat): de 00:00 a 08:00 hores en els dies laborables i es podrà gaudir-ne les 24 hores del dia els dissabtes, diumenges i festius d'àmbit nacional.

Aquesta novetat afecta tant als consumidors que tinguin contrada la tarifa de mercat regulat (Preu Venda de Petit Consumidor), com als que estan acollits a la tarifa de mercat lliure. En funció de la tarifa, l'estalvi pot ser major o menor.

 

Canvis en l'IVA: del 21% al 10%

A més d'aquesta norma, i en resposta a les reclamacions d'usuaris i associacions, el Govern va aprovar el Reial Decret Llei 12/2021, on es rebaixa el tipus impositiu d'IVA que passa a establir-se en un 10% enfront d'un 21% que era aplicat a la factura de la llum fins aquest moment. Es tracta d'una mesura excepcional i de caràcter transitori: té una durada fins al 31 de desembre de 2021 i sempre que la potència del contracte no superi els 10Kw.

 

Multes per posar la rentadora de nit

L'estalvi i el soroll no són sempre compatibles. La finalitat de traslladar el consum a les hores vall pot suposar un estalvi per al consumidor si prioritza l'ús dels electrodomèstics dins d'aquesta franja. No obstant això, aquest canvi de pautes pot ocasionar conflictes entre veïns per la utilització d'aparells que poden causar sorolls molestos, com la rentadora o l'aspiradora, i afectar el descans de la resta de residents. Això pot comportar sancions per soroll nocturn, que són diferents en cada municipi. Per exemple, a Barcelona es prohibeix el soroll entre les 21h i les 8h amb una sanció de fins a 3.000 €; a Madrid entre les 23h i les 7h amb una sanció fins a 750 €; a Sevilla entre les 23h i les 7h amb una sanció fins a 750 €; i a Bilbao es prohibeix el soroll entre les 22h i les 8h amb una sanció fins a 600 €.

 

Com ha de ser la factura

La nova norma estableix que, per als consumidors acollits a l'PVPC, el consum mensual s'ha d'indicar a la factura en barres verticals i que amb colors diferents per a cada període de tarifa. Aquests colors són el vermell per al període punta, verd per a la vall i blau per la plana. Mostra la factura a manera de semàfor es fa amb l'objectiu d'ajudar els usuaris a identificar-los de forma més clara.

 

Com es pot reclamar una factura de la llum?

Un cop revisada la factura elèctrica, aquests són els passos que s'han de seguir si es troba una anomalia o no s'està d'acord amb l'import:

  • Reclamar a la companyia comercialitzadora: S'ha de presentar una reclamació escrita a la companyia elèctrica exposant clarament per què s'està en desacord amb la factura. Hauran de facilitar un model oficial de fulls de reclamacions propi de la Comunitat Autònoma.
  • Interposar una queixa: Si no rep una resposta per part del subministrador elèctric en el termini d'un mes, es pot presentar una queixa davant la Direcció General d'Indústria o bé davant els organismes de consum. A més, s'haurà de triar entre tramitar una demanda judicial o bé intentar una mediació o arbitratge a través de el servei de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor.