Col·legia’t!!!

Selecciona la opció per veure els requisits per Col·legiar-te!

Requisits d’inscripció

1.- Complimentar la sol·licitud d’inscripció en el Col·legi.

2.- Fotocòpia del D.N.I.

3.- Una fotografia mida carnet en format jpg per a poder fer el carnet col·legial.

Preu

Drets d’entrada: 150 €

Quota Semestral : 248,43 €

Requisits d’inscripció

1.- Complimentar la sol·licitud d’inscripció en el Col·legi.

2.- Fotocòpia del D.N.I.

3.- Una fotografia mida carnet en format jpg per a poder fer el carnet col·legial.

4.- Fotocopia de l’escriptura de Constitució de la Societat, degudament inscrita en el Registre Mercantil (Per les 2 cares)

Preu

Drets d’entrada: 150 €

Quota Semestral : 248,43 €

Requisits d’inscripció

1.- Inscripció en el Registre de Mediadors corresponent.

2.- Complimentar la sol·licitud d’inscripció en el Col·legi.

3.- Fotocòpia del D.N.I.

4.- Una fotografia mida carnet en format jpg per a poder fer el carnet col·legial.

5.- Còpia certificació nivell I (títol mediador/Grup A).

Preu

Drets d’entrada: 150 €

Quota Semestral : 309,76 €

Requisits d’entrada

1.- Inscripció en el Registre de Mediadors corresponent.

2.- Complimentar la sol·licitud d’inscripció en el Col·legi.

3.- Fotocopia del D.N.I.

4.- Una fotografia mida carnet en format jpg per a poder fer el carnet col·legial.

5.- Còpia certificació nivell I (títol mediador/Grup A).

6.-  Fotocòpia de l’escriptura de Constitució de la Societat, degudament inscrita en el Registre Mercantil (Per les 2 cares)

Preu

Drets d’entrada: 150 €

Quota Semestral : 351,92 €

Requisits d’entrada

1.- Inscripció en el Registre de Mediadors corresponent.

2.- Complimentar la sol·licitud d’inscripció en el Col·legi.

3.-Fotocòpia del D.N.I.

4.- Una fotografia mida carnet en format jpg per a poder fer el carnet col·legial.

5.- Còpia certificació nivell I (títol mediador/Grup A).

Preu

Drets d’entrada: 150 €

Quota Semestral : 309,76 €

Requisits d’entrada

1.- Inscripció en el Registre de Mediadors corresponent.

2.- Complimentar la sol·licitud d’inscripció en el Col·legi.

3.- Fotocòpia del D.N.I.

4.- Una fotografia mida carnet en format jpg per a poder fer el carnet col·legial.

5.- Còpia certificació nivell I (títol mediador/Grup A).

6.- Fotocòpia de l’escriptura de Constitució de la Societat, degudament inscrita en el Registre Mercantil (Per les 2 cares)

Preu

Drets d’entrada: 150 €

Quota Semestral : 351,92 €

Requisits d’entrada

1.- Complimentar la sol·licitud d’inscripció en el Col·legi.

2.- Fotocòpia del D.N.I.

3.- Una fotografia mida carnet en format jpg per a poder fer el carnet col·legial.

Preu

Drets d’entrada: 150 €

Quota Semestral : 114,75 €

Em vull col·legiar!

Ja estàs a punt de ser Col·legiat!

Et podem ajudar en alguna cosa?