Mediario Dossier

Mediario Dossier és una publicació en suport paper que s’edita cada tres mesos. Els continguts són tractats amb major amplitud, amb la perspectiva d’aportar dades i reflexions amb una major vigència temporal. Mediario Dossier està dedicat en cada número a una temàtica en concret o a una línia del negoci assegurador. Continguts que s’aborden en profunditat i des de diferents punts de vista, encara que sempre amb la sensibilitat de la mediació. El format de la revista, amb paper ecològic i una impressió molt cuidada, ofereix la possibilitat de guardar cada revista com una font d’informació interessant sobre l’evolució i les tendències de l’assegurança.