Nivell III

Formació d’Accés a la distribució d’Assegurances

Aspectes Generals:

Els ensenyaments que s’imparteixen, tant en l’aspecte teòric com pràctic, són les que s’estableixen en el Programa del Curs de Formació en Matèries Financeres i d’Assegurances Privades d’acord amb el Real Decreto 287/2021 i la Resolució de Formació de 3 de juny de 2021 que desenvolupa el Real Decreto- llei 3/2020.

Certificació necessària per:

 • Curs obligatori per a personal que exerceixi de col·laboradors externs i empleats dels mediadors d’assegurances o reassegurances que, desenvolupen funcions de:
  • Agents d’assegurances persona física que proporcionen informació sobre productes d’assegurances.
  • Empleats de mediadors d’assegurances i reassegurances (agents o corredors), quan aquests empleats proporcionen informació sobre productes d’assegurances.
  • Col·laboradors externs persona física dels mediadors d’assegurances, quan el col·laborador proporcioni informació sobre productes d’assegurances.
  • Empleats dels col·laboradors externs, quan aquests empleats proporcionen informació sobre productes d’assegurances.
  • Les persones que integren les xarxes de distribució dels operadors de banca-assegurances, quan aquestes persones proporcionen informació sobre productes d’assegurances.
  • Empleats de les entitats asseguradores i reasseguradores, quan aquests empleats proporcionen informació sobre productes d’assegurances en l’exercici de l’activitat de distribució d’assegurances.
  • La persona responsable de l’activitat de distribució o, en el seu cas, al menys la meitat de les persones que composen l’òrgan de direcció de l’activitat de distribució, en els casos següents:
   • Agents d’assegurances persona jurídica que proporcionen informació sobre productes d’assegurances.
   • Col·laboradors externs persona jurídica dels mediadors d’assegurances, quan el col·laborador proporciona informació sobre productes d’assegurances.

Característiques del curs

 • Curs Bonificable.
 • 100 % online.
 • Realització obligatòria dels qüestionaris i exercicis a la Plataforma e-learning.

Condicions de matriculació

No es necessita cap titulació prèvia per poder accedir al curs.


Duració

2 mesos des de l’inici del curs. (Al ser un curs online, es pot començar en qualsevol moment).

*En cas de Sol·licitar la bonificació, si que hi haurà unes dates concretes per realitzar el curs.

Programa

Mòdul 1

Mòdul General.

Mòdul 2

Assegurances diferents a les de Vida.

Mòdul 3

Assegurances de Vida no IBIPs i altres assegurances de persones.

Preu:

· 210€ *Els col·legiats podran gaudir d’un descompte del 10 %.

Contacta amb nosaltres,