Nivell II

Formació d’Accés a la distribució d’Assegurances

Aspectes Generals:

Els ensenyaments que s’imparteixen, tant en l’aspecte teòric com pràctic, són les que s’estableixen en el Programa del Curs de Formació en Matèries Financeres i d’Assegurances Privades d’acord amb el Real Decreto 287/2021 i la Resolució de Formació de 3 de juny de 2021 que desenvolupa el Real Decreto- llei 3/2020.

Certificació necessària per:

 • Agents d’assegurances persona física que presten assessorament sobre productes d’assegurances.
 • Empleats de mediadors d’assegurances i reassegurances (agents o corredors), quan aquests empleats presten assessorament sobre productes d’assegurances.
 • Col·laboradors externs persona física dels mediadors d’assegurances, quan el col·laborador presta assessorament sobre productes d’assegurances.
 • Empleats dels col·laboradors externs, quan aquests empleats presten assessorament sobre productes d’assegurances.
 • Les persones que integren les xarxes de distribució dels operadors de banca-assegurances, quan aquestes persones presten assessorament sobre productes d’assegurances.
 • Empleats de les entitats asseguradores i reasseguradores, quan aquest empleats presten assessorament sobre productes d’assegurances en l’exercici de l’activitat de distribució d’assegurances.
 • La persona responsable de l’activitat de distribució o, en el seu cas, al menys la meitat de les persones que composen l’òrgan de direcció de l’activitat de distribució, en els casos següents:
  • Agents d’assegurances persona jurídica que presten assessorament sobre productes d’assegurances.
  • Col·laboradors externs persona jurídica dels mediadors d’assegurances, quan el colaborador presti assessorament sobre productes d’assegurances.

Característiques del curs

 • Curs Bonificable.
 • 100 % online.
 • Realització obligatòria dels qüestionaris i exercicis a la Plataforma e-learning.

Condicions de matriculació

Certificat d’Estudis de Graduat en Educació Secundaria (o titulació superior)


Duració

4 mesos des de l’inici del curs. (Al ser un curs online, es pot començar en qualsevol moment).

*En cas de Sol·licitar la bonificació, si que hi haurà unes dates concretes per realitzar el curs.

Programa

Mòdul 1

Mòdul General.

Mòdul 2

Assegurances diferents a les de Vida.

Mòdul 3

Assegurances de Vida no IBIPs.

Mòdul 4

Assegurances de Vida IBIPs.

Preu:

· 295€ *Els col·legiats podran gaudir d’un descompte del 10 %.

Contacta amb nosaltres,