Mediario News

MediarioNews

Mediario News és el canal d’informació de major immediatesa, més enllà de les xarxes socials. Tots els dijous, aquesta newsletter digital es distribueix entre prop de 6.000 professionals de l’assegurança de tot el país tots el dijous. Els seus continguts estan més vinculats a l’actualitat i s’edita en català i espanyol.

Quan l’actualitat ho requereix, genera edicions especials que traslladen immediatament la informació.

Els continguts, a més de donar a conèixer l’actualitat col·legia i la proposta formativa de la Fundació Auditorium, se centra en traslladar continguts de valor relacionats amb l’activitat professional de la medicació i detectar noves tendències i habilitats de gestió empresarial. S’inclouen també continguts de cultura asseguradora, molt pràctics, pensats perquè els agents i corredors els distribueixin entre els seus clients.

Últimes Publicacions

Com assegurem als pediatres i els seus pacients?

Els pediatres, igual que els altres doctors en medicina, tenen la necessitat i l'obligatorietat de cobrir-se davant els riscos principals als quals s'enfronten. Les assegurances per a pediatres són una part crucial de la pràctica mèdica, ja que protegeixen tant el professional com als seus pacients en cas de qualsevol eventualitat. El segur ha de

La tecnologia entra en la mediació a dues velocitats

Un estudi mostra que més de la meitat dels mediadors d'assegurances afirma estar implementant eines tecnològiques, però ho fan a diferent velocitat. Un treball de recerca liderat pel Consell General de Mediadors revela que el 53% dels agents i corredors consultats han indicat que ja estan usant les noves tecnologies com una eina que facilita

Tres elements per a aprofitar un any d’oportunitats per a la mediació

La professió de mediador i el sector en general actuen en un entorn canviant i difícil, però que ofereix grans oportunitats. Diversos factors (la tecnologia, la pandèmia, la inestabilitat sociopolítica...) han influït perquè el tradicionalment estable sector assegurador s'hagi convertit en un entorn molt canviant que ha convertit l'avanç cap al futur en un desafiament

El Govern anuncia els canvis normatius que afecten l’assegurança

El Pla Anual Normatiu de l'Administració General de l'Estat per a 2024 inclou nombrosos canvis normatius, alguns dels quals tenen afectació directa en les assegurances. El Pla Anual Normatiu de l'Administració General de l'Estat per a 2024 ha estat aprovat recentment pel Consell de Ministres i abasta al voltant de 200 iniciatives legislatives que, en

Nota Laboral. Obligatorietat empresarial de política de desconnexió digital

Tots els treballadors tenen dret a la intimitat en l'ús dels dispositius digitals posats a la seva disposició per l'ocupador i això es concreta en obligacions específiques. L'article 20 bis de l'Estatut dels Treballadors reconeix a les persones treballadores el dret a la intimitat en l'ús dels dispositius digitals posats a la seva disposició per

Deduccions verdes en la declaració de la renda 2023

Un contingut d'ARAG La campanya de la renda 2023 que s'acaba d'iniciar pot ser la més verda de la història, tenint en compte totes les deduccions existents. El 3 d'abril va començar la campanya de la renda 2023 i enguany pot convertir-se en la més verda de la història si tenim en compte les deduccions