Qui sóm

Col.legi de Mediadors

El Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona (CMAB) és la institució que representa, aplega i proporciona serveis a tots els agents i corredors d’assegurances de les comarques barcelonines. A més, és el referent al que poden adreçar-se els clients dels mediadors d’assegurances del nostre territori per tal de comunicar queixes i incidències en la gestió de les seves assegurances gestionades per un mediador d’assegurances.

Representació

juntentrsal

La representació del CMAB es fa de forma directa en la Junta Consultiva de l’Assegurança de la Generalitat de Catalunya, la Junta de Govern de la patronal de mediadors AEMES, el Consell de Col·legis de Catalunya. Addicionalment mitjançant la seva pertinència al Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros els col·legiats també estan representats en altres institucions.

El Consejo és membre nat de la Junta Consultiva d’Assegurances i Fons de Pensions, òrgan assessor del Ministeri d’Economia i Competitivitat, en els assumptes concernents a l’ordenació i supervisió de les assegurances privades, plans i fons de pensions i mediació en assegurances privades. Addicionalment el Consejo General pertany des dels seus inicis a les principals organitzacions internacionals de professionals de l’assegurança, com el BIPAR (Bureau International des Producteurs d’Assurances et Réassurances) i COPAPROSE (Confederación Panamericana de Productores de Seguros) amb l’objectiu de conèixer de primera ma i participar en totes aquelles iniciatives de caire internacional rellevants per a la mediació d’assegurances.

Des d’una perspectiva més transversal el Col·legi també forma part de La Intercol·legial, una associació que agrupa més de 200.000 col·legiats de diferents sectors professionals de Catalunya i que neix per reforçar la presència social dels col·legis professionals, impulsar projectes d’interès comú, actuar com interlocutor amb les administracions i estudiar qüestions que afectin al col·lectiu.

També cal destacar la participació del Col·legi dintre de la comissió de prevenció i assegurances de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Administració

L’equip d’administració del Col·legi esta composada per els següents membres:

Sandra Serra.
Gerent

Jordi Giné.
Responsable de Comptabilitat.

Gemma Rodríguez.
Responsable de Formació.

Laura Camila Arévalo.
Assistent de Formació.

Montse Ferrer.
Responsable Serveis Col·legials.

Jordi Casanovas.
Responsable digital i assistent de formació.

Òrgans de Govern

El govern del Col·legi s’estructura en tres òrgans:

La Comissió Permanent integrada per 12 membres, entre els qual hi ha el president o la presidenta. Aquest orga es reuneix cada més i és triat en unes eleccions a les que hi poden participar tots el col·legiats.

Francesc Santasusana Riera.
President

Carlos Galceran Homet.
Vicepresident 1r

Carmina Homs i Ferret.
Vicepresidenta 2a

Anna de Quirón Almorín.
Secretària

Marta Oller Ochaita.
Tresorera

Joaquim Vear Sánchez.
Comptador

Ignasi Bonvehí Pesarrodona.
Vocal

Salomé Fondevila López.
Vocal

Susanna Ganduxé Alejandro.
Vocal

Albert Gumá Mas.
Vocal

Vicente Ríos Gracia.
Vocal

Ricardo Sanmartin Mases.
Vocal

La Junta de Govern es composa dels membres de la comissió permanent i de quinze a quaranta-cinc vocals, els quals es reuniran almenys dues vegades l’any.

José Amate

Miguel Antón

Oriol Batlle

Josep Calvo

Francesc Cobo

Jordi Costa

Xavier Da Pena

Jordi Farré

Lluís Ferrer

Carme Figueras

Montserrat Freixa

Josep Maria Galilea

Toni Gámez

Carles Grau

Vicente Irisarri

Isidre Martínez

Esther Bartomeu

Lluís Morató

Rafael Nadal

Jordi Parrilla

Julio Picornell

Pere Prats

Víctor Surribas

Gerard Toro

Xavier Vallvé

Marta Vidal-Ribas

L’Assemblea formada per tots els col·legiats i que es reuneix un cop l’any.

Este sitio web utiliza cookies y solicita sus datos personales para mejorar su experiencia de navegación.