La Fundació Auditorium

La Fundació Auditorium és, des de la seva creació,  el centre de formació continuada en matèria d’assegurances del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona. Aquesta institució s’encarrega de gestionar tota la proposta formativa que genera el Col·legi, tant si és presencial com si es cursa a distància.

Constituida el dia 5 de juliol de 1995, la Fundació Auditorium es regeix per la
Llei Catalana de Fundacions 4/2008 de 24 d’abril, Llibre tercer del Codi Civil
de Catalunya relatiu a les persones jurídiques sense ànim de lucre. Així com
indiquen els seus estatuts, neix com a Fundació mixte, docent, cultural, de
caràcter particular i privat, així com de naturalesa permanent.
Consulta la nostra Agenda de formació per conèixer l’oferta disponible en tot moment.

De manera paral·lela a la seva tasca formativa, l’objectiu de la Fundació Auditorium és la promoció social de la figura i imatge del mediador d’Assegurances i dels seus serveis professionals. De fet, per assolir aquests objectius, la formació continua i l’esperit de millora dels professionals de la mediació és una prioritat.

La Fundació Auditorium organitza i gestiona conferències, cursos, jornades, tallers i un Màster dirigits a l’actualització dels coneixements dels mediadors d’Assegurances i els seus empleats, així com també per a professionals d’entitats asseguradores i organitzacions o empreses del sector.

Aquesta relació d’activitats i finalitats no es limitativa. La Fundació Auditorium treballa amb plena llibertat per a poder projectar la seva actuació cap a qualsevol finalitat esmentada anteriorment o qualsevol altre que coincideixi amb l’esperit de la mateixa. A més, podrà atorgar  discrecionalment els seus beneficis a les persones o entitats que siguin mereixedores d’elles.

El Patronat de la Fundació

El govern, administració i representació de la Fundació Auditorium es confia de manera exclusiva al seu Patronat, format per tretze membres. Quatre d’aquests representants són membres permanents i nou temporals.

Actualment, les activitats de la Fundació Auditorium ha estat confiada a les següents persones que formen el Patronat:

Francesc Santasusana Riera. President.

Carmina Homs i Ferret. Secretària.

Víctor Barangé Taya

Francesc Bonet Armengol

Francisco de Asís Calzado Romagosa

Xavier da Pena Postius.

Lluis Ferrer Gaya.

Carlos Galcerán Homet.

Josep Maria Galilea Puig.

Jordi Parrilla Navarro.

Pere Prats Pardo.

Ricardo Sanmartín de Jodar.

Josep Maria Campabadal Castellví.

Entitats Col·laboradores

Per tal de desenvolupar la seva tasca en l’àmbit de la formació, la Fundació Auditorium aglutina a una amplíssima representació d’empreses i entitats vinculades amb el sector assegurador i que comparteixen de manera activa el compromís amb la formació i la defensa i promoció dels professionals de la mediació d’assegurances.

El compromís sostingut en el temps d’aquestes entitats col·laboradores amb la  Fundació Auditorium contribueix de manera decisiva a l’èxit de la missió del Col·legi.

Agraïm des d’aquí el seu suport i col·laboració.

Este sitio web utiliza cookies y solicita sus datos personales para mejorar su experiencia de navegación.