Nota Jurídica. L’assegurança de salut i el canvi de quadre mèdic

Hi ha clàusules a les assegurances de salut que tenen un significat i una transferència especials.

hush-naidoo-jade-photography-yo01Z-9HQAw-unsplash

Ens ocuparem en aquesta nota de certes clàusules amb significat i transcendència especial que de vegades apareixen en les assegurances de salut, les que, malgrat aquesta denominació comuna, com va assenyalar no fa gaire l’Audiència de Barcelona, asseguren en realitat el risc de malaltia.
De vegades, en les modalitats de prestació directa de serveis per l’asseguradora, hi ha clàusules que expressament el faculten a modificar el quadre mèdic, suprimint facultatius o centres concertats, i reconeixent al prenedor el dret a la rescissió o cancel·lació anticipada de la pòlissa només quan aquesta modificació té una dimensió molt considerable, per exemple, el cinquanta per cent del quadre a escala regional o estatal.
Pot passar que a penes es prescindeixi d’uns pocs facultatius, però que siguin els més utilitzats per l’assegurat, fins i tot els únics d’aquesta especialitat proper al seu domicili, per viure en una petita o mitjana població.
En resum, es poden produir supòsits per als que volem valorar si es pot en primer lloc considerar que aquestes clàusules són limitatives i, per tant, si han de complir el doble requisit de redacció destacada i acceptació específica; i fins i tot, si són malgrat tot vàlides.

Últimes notícies