Nota tècnica del Col·legi sobre el transport de mercaderies per carretera

El document, elaborat per Josep Calvo, està a la disposició dels col·legiats

Transport

L’assessor tècnic del Col·legi, Josep Calvo, ha elaborat una nota tècnica sobre el transport de mercaderies per carretera. Aquest document, que està a la disposició dels col·legiats, proporciona la informació necessària per a poder assessorar els clients sobre el conveni internacional CRM que regula aquesta activitat.

La nota redactada per Calvo també ofereix una visió sobre la responsabilitat civil dels transportistes que es deriven d’aquesta regulació. Un primer pas per a conèixer les RC dels professionals del transport respecte als danys que pot sofrir la càrrega que porten en els seus vehicles.

Últimes notícies

Este sitio web utiliza cookies y solicita sus datos personales para mejorar su experiencia de navegación.