Pack Formació Continua de 15 i 25 hores

Aquesta és la solució definitiva a les teves necessitats de la formació contínua

La formació continuada és una exigència legal, però també una oportunitat per millorar la competitivitat dels professionals i les empreses de mediació. El 2022 és imprescindible complir amb el RD 287/2021 on s’especifiquen les exigències de formació contínua per als mediadors d’assegurances. El Col·legi i la Fundació Auditorium us proporcionen la solució completa i definitiva a través dels Packs de Formació Contínua.

L’actual panorama ens ofereix una oportunitat per estructurar els plans de capacitació de les plantilles de corredories i agències d’assegurances, encara que també genera més d’un maldecap que inclou l’exigència d’elaborar una memòria anual de l’activitat formativa que ha d’estar a disposició de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP) o de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor. Un tràmit que queda resolt a través dels Packs del Col·legi. A més, també ens responsabilitzem de gestionar la bonificació de tots els cursos perquè et puguis beneficiar dels ajuts existents sense que hagis d’assumir la càrrega administrativa de la gestió.

Al marge de les exigències administratives, un altre element rellevant és treure el màxim profit de les hores que invertim en formació. Per això cal tenir accés a una oferta de cursos àmplia, de qualitat i pensada per a les necessitats de l’activitat d’assessorament i distribució d’assegurances. No tot el teu equip té les mateixes necessitats i és important poder personalitzar al màxim la formació de cada professional. Sempre amb les màximes garanties pedagògiques i amb una formació certificada.

Els Pack de Formació continuada del Col·legi i la Fundació Auditorium responen al més alt estàndard pedagògic i concebuts per donar una resposta àmplia a les necessitats dels professionals i les empreses de mediació. Podeu seguir els cursos online o de manera presencial des de les aules del Col·legi i amb totes les garanties sanitàries.

Cada Pack està dissenyat per completar el nombre d’hores de formació contínua que exigeix ​​la normativa vigent en funció de la titulació de l’alumne:

PACK de cursos de 25 hores anuals per a alumnes certificats com a Nivell 1 i Nivell 2 (o equivalent)

PACK de cursos de 15 hores anuals per a alumnes certificats com a Nivell 3.

Quin personal està obligat a seguir aquests plans de formació continuada?

La Llei exigeix ​​als distribuïdors d’assegurances i reassegurances que garanteixin la formació contínua dels perfils professionals d’agències i corredories següents:

– Responsables de lactivitat de distribució
– Col·laboradors externs
– Empleats
– Personal de call-center que participin en vendes

El distribuïdor és responsable que tot el personal rellevant disposi dels coneixements i les actituds necessàries per desenvolupar la seva tasca en la distribució d’assegurances. La llei estableix, per altra banda, una responsabilitat administrativa per al personal que no compleixi el que exigeix ​​la normativa.

Com contractar els Packs de Formació Contínua del Col·legi?

És un procediment molt senzill que podeu completar a través d’aquesta web.

Pas 1. Trieu el PACK

Pas 2. Seleccioneu entre l’àmplia oferta de cursos que us oferim i que podeu consultar amb l’ajuda del nostre cercador per temàtiques. Per facilitar-te la tasca fixa’t en el nombre d’estrelles que indiquem a cada curs (d’una a cinc) i que indiquen si es tracta d’una formació de nivell bàsic o per a experts. En qualsevol cas, podeu triar cursos fins a completar amb el nombre d’hores contractat.

Pas 3. Completa el formulari indicant els cursos que has triat i nosaltres ens encarreguem de tramitar la inscripció.

A mesura que es completin els cursos, des del Col·legi us farem arribar la Memòria de Formació que exigeix ​​la normativa.

Per descomptat, lalumne rebrà la certificació personalitzada dels cursos realitzats.

Beneficia’t de la millor formació al millor preu

Els cursos dels PACKS del Col·legi i la Fundació Auditorium estan bonificats i nosaltres ens encarreguem de fer tots els tràmits perquè et puguis beneficiar d’aquesta ajuda.

A més del preu especial per als col·legiats i els empleats, si contractes més d’un PACK et beneficiaràs d’un descompte addicional del 5%.