Quines assegurances són aconsellables per als pescadors?

Es tracta d’una professió d’alt risc, exposada a riscos molt diversos.

noaa-xp3xtQW3pqs-unsplash

L’activitat pesquera professional està repleta de riscos molt específics que fan aconsellable contractar un grup d’assegurances complementàries entre ells per a així cobrir tots els flancs. Les assegurances per a pescadors estan dissenyats per a proporcionar protecció financera en diverses situacions relacionades amb l’activitat professional. Aquestes assegurances poden variar segons la regió i la naturalesa específica de la pesca, però a continuació enumerem alguns tipus comuns d’assegurances per a pescadors:

  • Assegurança de responsabilitat civil. Cobreix els danys a tercers causats pel pescador o la seva embarcació durant l’activitat pesquera. Això pot incloure danys a altres embarcacions, molles o altres propietats.
  • Assegurança d’accidents personals. Ofereix cobertura en cas de lesions personals sofertes pel pescador mentre està treballant. Això pot incloure despeses mèdiques, incapacitat temporal o permanent, i beneficis per defunció.
  • Assegurança de vida. Proporciona beneficis per defunció als beneficiaris designats en cas que el pescador perdi la vida com a resultat d’un accident o lesió relacionada amb la pesca.
  • Assegurança d’embarcacions. Cobreix danys a l’embarcació utilitzada en la pesca, ja sigui per col·lisions, enfonsaments, incendis o altres riscos. Pot incloure tant vaixells de pesca comercial com embarcacions més petites utilitzades en la pesca recreativa.
  • Assegurança d’equip de pesca. Cobreix la pèrdua o mal de l’equip de pesca, com a xarxes, aparells, paranys i altres utensilis utilitzats en l’activitat pesquera.
  • Assegurança d’ingressos o pèrdua d’ingressos. Proporciona protecció financera en cas que la pesca es vegi afectada per esdeveniments imprevistos, com a condicions climàtiques extremes, desastres naturals o restriccions governamentals, la qual cosa resulta en la pèrdua d’ingressos per al pescador.

És important avaluar les necessitats específiques en cada cas per a dissenyar una combinació de cobertures que s’adaptin a les seves activitats i riscos particulars.

Últimes notícies