Invitació a la Jornada “Enginyeria i protecció: un nou paradigma a l’assegurança industrial”

No et perdis un esdeveniment en el qual tractarem de trobar solucions per al mediador en l’actual situació de l’assegurança industrial.

Inscriu-te CAT

El pròxim 14 de març se celebrarà a La Salle un acte organitzat pel Consell Català de Col·legis de Mediadors d’Assegurances i pel Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials, centrat en la nova situació de les assegurances industrials i en el qual, sota el títol ‘Enginyeria i protecció: un nou paradigma en l’assegurança industrial’, s’abordarà la qüestió dels requisits tècnics necessaris que els enginyers han de seguir per a qualsevol instal·lació i que estan provocant problemes d’assegurament.

L’esdeveniment comptarà amb la presència de destacats experts en el camp de l’enginyeria i la mediació asseguradora, els qui abordaran una qüestió de creixent rellevància en el nostre sector. Ens centrarem en l’actual situació, caracteritzada perquè les companyies asseguradores exigeixen, per a unes certes instal·lacions, requisits tècnics addicionals als establerts en els reglaments oficials obligatoris. Aquests requisits addicionals, sovint desconeguts en la fase de disseny del projecte, no formen part de la planificació inicial de l’enginyer i plantegen desafiaments significatius.

Durant la jornada es tractaran casos concrets que il·lustren la complexitat i les implicacions d’aquests requisits addicionals. Aquesta discrepància entre els reglaments oficials i les exigències de les asseguradores té un impacte directe en l’execució de projectes d’enginyeria, alterant sovint els plans i pressupostos inicials.

Durant l’esdeveniment, posarem en comú aquests i altres temes relacionats amb l’objectiu prioritari de descobrir vies de solució. Buscarem facilitar una major col·laboració i entesa entre enginyers i mediadors d’assegurances, ressaltant la importància d’una planificació integrada i proactiva. Aquest diàleg és essencial per a alinear els projectes d’enginyeria amb els criteris de risc de les asseguradores, evitant així conflictes i malentesos en l’acceptació i valoració de riscos. Convidem a tots els participants a contribuir amb les seves experiències i perspectives, enriquint així la discussió i enfortint el nostre sector.

Anima’t! T’esperem el dia 14. Contribueix a buscar solucions per a aquest problema!

Aquest és el programa de la jornada:

09.15 h. Acreditació dels assistents.

09.30 h. Apertura de la Jornada.

 • Francesc Santasusana, President Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya.
 • Miquel Darnés, President del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.

09.45 h. Innovació en Assegurances Industrials: Estratègies per a Superar Obstacles Tècnics.

 • Raquel Gil, Insurance Specialized en Nestle i en Representació d‘Agers Catalunya.

10.15 h. L’afectació d’una assegurança als requeriments de Prevenció de Riscos Laborals de l’empresa.

 • Angel Vilarasau, Ex-Degà del Col·legi d‘Enginyers Tècnics Industrials a la Catalunya Central i Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals i Responsable del Servei de Prevenció Aliè: SOM PREVENCIÓ SL.

10.35 h. El compliment Legal i Reglamentari en l’exercici lliure de la professió d’enginyer i els requeriments de les Asseguradores.

 • Albert Gómez, Ex-Degà del Degà del Col·legi d‘Enginyers Tècnics Industrials a la Catalunya Central; Enginyer en l‘exercici lliure de la professió i Pèrit d‘assegurances a l‘empresa ENTAX SCCL.

11.00 h. Zurich Resilience Solutions: Solucions de recuperació d‘actius al mercat assegurador.

 • Josep Mª Nogueras, Senior Risk Engineer & Customer Solutions Manager.

11.20 h. L’Enginyeria de Riscos a Generali: Un valor afegit més enllà de la pòlissa.

 • Adrián Díaz de Ilarraza, Head of Risk Engineering & Loss Prevention – Generali GC&C Mediterranean & LatAm.

11.40 h. Coffee Break.

12.10 h. Taula Rodona: Enginyers, mediadors i asseguradores; cercant solucions per a l’assegurança industrial.

 • Albert Ferrer, Vice president del Col·legi de Mediadors d‘Assegurances de Barcelona i Director Executiu de Ferrer&Ojeda Corredoria d‘Assegurances.
 • Xavier Curós, Vice president del Col·legi de Mediadors d‘assegurances de Girona, Gerent-Direcció Comercial de Curós Espigulé- Corredoria d‘assegurances.
 • Josep Maria Nogueras, Senior Risk Engineer & Customer Solutions Manager Zurich.
 • Adrián Díaz de Ilarraza, Head of Risk Engineering & Loss Prevention – Generali GC&C Mediterranean & LatAm.
 • Albert Gómez Pardo, Ex-Degà del Degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials a la Catalunya Central, Enginyer en l‘exercici lliure de la professió i Pèrit d‘assegurances a l‘empresa ENTAX SCCL.
 • Joan Gabriel Talarn Maigí, Degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona i Enginyer en l’exercici lliure de la professió a ENATE Enginyeria SLP.
 • Moderadora: Marta Oller, Vice presidenta 2ª del Col·legi de Mediadors d‘Assegurances de Barcelona i Directora Executiva de O Brokers, corredoria d‘assegurances.

13.10 h. Tancament.

 • Francesc Santasusana, President Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya.
 • Miquel Darnés, President del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.

Últimes notícies