Agent empresari: Les habilitats que ha de tenir l’equip per competir al món digital

Els canvis tecnològics són continus i l’organització ha de ser flexible

digital

Linda A. Hill, Ann Le Cam i Emily Tedards, en un article publicat a la revista ‘Harvard Business School’ apunten les sis habilitats per afrontar la transformació digital d’una organització. Aquestes característiques poden ser molt rellevants a l’hora de fer una selecció de personal i en un entorn de canvis tecnològics continus.

1.- Catalitzadors. Els líders han de ser catalitzadors i no planificadors. Han de tenir l’habilitat d’afavorir o accelerar el desenvolupament d’un procés.

2.- Confiança. L’equip ha de participar en la presa de decisions i ha de comptar o crear una cultura de confiança amb els seus líders per assumir riscos actuant a favor dels interessos de l’agència. Aquesta confiança aporta seguretat a l’equip i no tindran reserves per manifestar idees i opinions.

3.- Curiositat. Comptar amb líders i equips dotats de curiositat per aprendre, per experimentar, per conèixer noves maneres de fer les coses simplifica qualsevol fase de transformació. Les persones curioses s’adonen dels seus límits –són humils– i els accepten alhora que busquen de manera activa altres punts de vista, perspectives i experiències.

Pel que fa a les tecnologies emergents, és clau fer-se les preguntes correctes sobre oportunitats, riscos i zones de perill legal i ètic. El coneixement obtingut d’aquestes preguntes permet marcar les condicions límit per guiar el desplegament d’‟eines i dades. Els nadius digitals de l’equip sabran apreciar el compromís amb estar al dia dels seus líders i companys encara que sigui amb una competència bàsica.

4.- Valentia. Perdre una oportunitat per estalviar-se un error o un fracàs no entra a l’esquema de la transformació digital. L’aprenentatge d’assaig i error ja s’assumeix com una realitat organitzativa per avançar adaptant la realitat de l’agència als coneixements adquirits en aquest camí.

5.- Comunicació. L’equip ha de tindre una comunicació diària, constant. Ha de comptar amb canals per expressar-se i els canals digitals també són vàlids. Saber ser bons narradors a l’hora d’explicar o comentar les necessitats o plantejaments ajudarà molt a tothom.

Els qui han de ser més presents que ningú en aquesta comunicació són els líders. Han de conèixer la càrrega dels seus equips evitant sobrecàrregues i estrès que puguin produir riscos psicosocials com ara ansietat o esgotament. Serà molt important fomentar l’autoconsciència i l’autogestió a l’equip són crucials. Cal trobar espai per al “pensament lent”. Això evita caure a les solucions ràpides amb escàs recorregut.

6.- Convicció. L’equip ha de comptar amb la convicció basada en els valors organitzacionals i de propòsit. Es tracta de saber què es fa i per què. En aquest cas, l’ètica és clau per explicar i mantenir el convenciment i la lleialtat dels membres de l’organització.

Últimes notícies

Este sitio web utiliza cookies y solicita sus datos personales para mejorar su experiencia de navegación.