Fons Next Generation

Fons Next Generation, ajudes per a la Mediació Professional.

Next Generation

Els Fons europeus Next Generation ofereixen una gran oportunitat a les empreses i professionals de la mediació amb l’accés a un programa d’ajudes a fons perdut anomenat Bonus Digital. Aquesta iniciativa persegueix facilitar la transformació digital de les pimes i els autònoms. Davant la importància d’aquestes ajudes, el Col·legi de Barcelona posa en marxa un servei d’assessorament, en el que et guiem per a que facis la teva sol·licitud al BONUS DIGITAL.

Dins d’aquesta estratègia, el Col·legi ha aconseguit un acord amb la consultora FLM, que forma part de l’estructura de Crowe, despatx que assessora al Col·legi en els àmbits fiscals, mercantil i laboral. FLM amb la seva plataforma DigitalizaT assessorarà als col·legiats que ho sol·licitin sobre els processos que han de seguir per a poder benficiar-se d’aquests fons i quin tipus de projecte estan contemplats en el Kit Digital. Així es diu aquest programa d’ajudes que contempla fins a dotze tipus de solucions que  que van des de la creació d’una pàgina web, la gestió de xarxes socials, els aspectes de ciberseguretat i la gestió de processos, entre altres.

També t’ajudem a decidir el teu Kit Digital amb les companyies Digitals del sector Assegurador Codeoscopic, Gecose Software, MPM o Soft QS.

En el mes de març, es va obrir la primera convocatòria del KIT DIGITAL. Aquesta primera convocatòria amb una dotació de 500 milions de € està dirigida a les pimes entre 10 i 49 treballadors i amb una ajuda de fins a 12.000 €. El termini per presentar les sol·licituds es fins el proper 14 de setembre.

L’ordre d’adjudicació de les ajudes és per el sistema de concurrència no competitiva, es a dir, sota l’únic criteri d’ordre de presentació de sol·licituds i disposició de fons.

Com funciona l’ajuda a la digitalització?

L’ajuda del KIT DIGITAL s’estructura en forma de bons digitals i la característica principal de la subvenció és que la pime no ha d’anticipar cap tipus d’import econòmic, ja que l’ajuda s’assigna directament a l’agent digitalitzador, empreses autoritzades per “Red.es”, que s’encarreguen de desenvolupar les diferents solucions de digitalització i justificar econòmica i tècnicament el projecte.

No és necessari presentar cap tipus de documentació, només cal que la pime autoritzi a “Red.es” per a que consulti d’ofici els requisits del beneficiari.

Com es sol·licita l’ajuda del KIT DIGITAL?

1- Totes aquelles companyies que vulguin optar als 12.000 € d’ajuda directa, dirigides a la implantació o millora de solucions de digitalització, han d’estar degudament registrades en el següent portal habilitat:

https://www.acelerapyme.gob.es/registro-pyme

Un cop hagin complert aquest primer tràmit s’ha de complimentar el test de maduresa digital:

https://www.acelerapyme.gob.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme

2- L’últim tràmit a realitzar és sol·licitar l’ajuda a la seu electrònica de Red.es;

https://www.sede.red.gob.es

3- Un cop concedida l’ajuda a la pime, el beneficiari ha d’accedir a la plataforma:

https://www.acelerapyme.gob.es

Amb l’objectiu d’escollir i posar-se en contacte amb l’agent Digitalizador per subscriu-re l’acord de prestació de solucions de digitalització,

A quines solucions de digitalització puc optar amb el KIT DIGITAL?

 • Lloc Web.
 • Comerç Electrònic.
 • Gestió de Xarxes Socials.
 • Gestió de Cliente i Proveïdors.
 • Intel·ligència Empresarial i Analítica.
 • Serveis i Eines d’Oficines Virtuals.
 • Gestió de Processos Factura Electrònica.
 • Comunicacions Segures.
 • Ciberseguretat Online.

Quins requisits haig de complir?

 • Ser una petita empresa (entre 1 i 49 empleats), o estar donat d’alta com autònom.
 • Cumplir els límits financers i efectius que defineixen les categories d’empreses.
 • Estar en situació d’alta en el cens de obligacions fiscals.
 • No tenir consideració d’empresa en crisi.
 • Estar al corrent de les obligacions tributaries i front a la Seguretat Social.
 • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No incórrer en cap de les prohibicions previstes en l’article 13.2 de la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre.

Per les empreses i autònoms amb plantilles de 3 a 9 treballadors i amb una ajuda de 6.000 € i de 0 a 2 treballadors i amb un import de 2.000 €.

El programa KIT DIGITAL impulsat per el Govern d’Espanya té com objectiu promoure la digitalització de petites empreses, micropimes i autònoms, i contribuir a modernitzar el teixit productiu espanyol. Amb un pressupost de 3.067 milions d’euros, finançat per la Unió Europea a través dels fon Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliencia, l’agenda Espanya Digital 2025 i el pla de Digitalització de Pimes 2021-2025, i té l’objectiu de digitalitzar prop d’un milió de pimes o autònoms en tot el territori nacional de tots el sectors productius durant els propers tres anys.

Este sitio web utiliza cookies y solicita sus datos personales para mejorar su experiencia de navegación.