MPM Software

MPM 450450

Aquesta firma de software  especialitzada  en  el  món assegurador ofereix a tots els col·legiats un descompte en tots els seus productes d’entre un 5 i un 10%. Addicionalment, i  en  virtut  del  seu acord de col·laboració amb la Fundació Auditorium, participa activament en el programa formatiu aportant ponents a diverses accions de caire tecnològic.

Este sitio web utiliza cookies y solicita sus datos personales para mejorar su experiencia de navegación.